Strona głównaInwestycjeCo wpływa na cenę akcji

Co wpływa na cenę akcji

Gra na giełdzie jak nie trudno się domyślić może sprawić iż w krótkich czasie nasze pieniądze pomnożą się bez naszego udziału. Aby jednak tak się stało każdy inwestor powinien posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu ekonomii jak również rynku kapitałowego by móc skutecznie inwestować i zarabiać pieniądze nawet w czasie pogorszenia się cyklu koniunkturalnego, który przez wielu inwestorów nazywany jest bessą.

Wpływ czynników na ceny akcji

Dlatego tak ważne jest przyjęcie odpowiedniej strategii inwestycyjnej, która nie tylko powie nam o tym, kiedy dane akcje należy kupić, ale również kiedy je sprzedać. Tutaj najważniejsze jest więc podjęcie decyzji co do minimalnego pułapu na którym akcje danej spółki zdecydujemy się kupić ale również Kidy je sprzedać zarówno w przypadku spadku jej ceny jak i wzrostu. Gra na giełdzie to bowiem właśnie określenie odpowiednich cen, które decydują o tym kiedy inwestor ma wejść w daną inwestycję a kiedy z niej wyjść. Aby sobie w tym dopomóc należy znać przede wszystkim podstawowe wskaźniki, określające kondycję danego przedsiębiorstwa, by na ich podstawie określić możliwości wzrostu walorów danego przedsiębiorstwa.

Do najczęściej stosowanych przez inwestorów giełdowych należą takie jak wskaźnik cena/zysk i cena/ wartość księgowa. To właśnie za ich pomocą inwestor jest w stanie ocenić to czy dana spółka jest niedowartościowana jak również przewartościowana. Na tej podstawie powinno podejmować się decyzję wejścia i wyjścia. Oczywiście nie bez znaczenia jest kondycja danego przedsiębiorstwa jak również raporty, które publikuje.

latest articles

explore more