Obecnie spółka zoo może zostać zarejestrowana nie tylko w tradycyjny sposób, ale również online. Dzięki gotowym wzorcom dokumentów, które dostępne są w sieci, można z łatwością założyć spółkę zoo przez Internet. Jak zatem to zrobić?

Rejestracja spółki przez Internet, czyli szybki sposób na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Spółkę z o.o. można zarejestrować zarówno w tradycyjny sposób, jak również online bez formy aktu notarialnego. Wówczas można posiłkować się wzorcem umowy S24. Dotyczy to spółek zoo w przypadku których na pokrycie kapitału zakładowego zostają wniesione wyłącznie wkłady pieniężne.Pierwszym krokiem jest założenie przez wszystkich wspólników kont na portalach internetowych, dostępnych pod następującymi adresami:

  • https://ekrs.ms.gov.pl/
  • https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta.

Spółkę należy zarejestrować na portalu https://ekrs.ms.gov.pl/. Następnym etapem jest rejestracja spółki jako czynny podatnik VAT w Urzędzie Skarbowym. Konieczne jest złożenie w US deklaracji VAT-R i deklaracji NIP-8. Dalsze kroki dotyczą czynności związanych z podatkiem PCC. Należy opłacić PCC od kapitału zakładowego, a wynosi on 0,5% kwoty kapitału zakładowego. Dodatkowo należy złożyć deklarację PCC-3 w Urzędzie Skarbowym.Decydując się na rejestrację spółki zoo przez Internet, należy pamiętać o dołączeniu do wniosku oświadczenia o byciu czy niebyciu cudzoziemcem. Konieczne staje się wówczas posiadanie e-podpisu, co nie jest niestety możliwe w przypadku korzystania z platformy e-PUAP. Trzeba zatem liczyć się z otrzymaniem zarządzenia od Sądu wzywającego do uzupełniania braków w złożonym wniosku. Wówczas należy w przeciągu siedmiu dni dosłać kurierem/pocztą do Sądu czy też dostarczyć osobiście oświadczenie podpisane przez członka Zarządu/osobę reprezentującą spółkę.

W celu przyśpieszenia procesu identyfikacyjnego koperty należy wpisać nadaną sprawie sygnaturę, dzięki czemu spółka będzie mogła zostać wpisana do KRS.